Thursday, March 24, 2011

עזראל של העלייה לגן עדן (Azrael's Ascension To Heaven in Hebrew)

 
כשהייתי צעיר שמעתי סיפור,
של נשמה אלוהים שלח את כור המצרף!
אז נורא היה החטא שלו,
זה לא יכול להיות נסלח!
אסור אף פעם להיכנס לגן עדן,
הוא נידון כור המצרף מוזנח!
לאחר שצפה עזראל סובלים שנים רבות,
אלוהים של מלאכים הובאו עד דמעות!
הם התחננו אלוהים להגדיר את נשמתו חינם,
כך בגן עדן, הוא יכול להיות!
אבל התעלם ידי אלוהים בקשתם,
הם לקחו על עצמם בחיפוש!
הם ירדו אל כור המצרף,
והרים את נשמתו עדן תהילה!
כאשר אלוהים שאל אותם למה הם עשו את זה,
הם אמרו שהוא סבל מספיק התהום!
אלוהים בשילוב כל התום של מלאכים,
והם עולות כל החטאים של עזראל!
לבסוף אלוהים אמר שהוא מסכים,
ואת הנשמה של עזראל יישארו בחינם!
אלוהים הכריז החטאים נסלח כל של עזראל,
בברכה אותו לגן עדן!
סיפרו לי את הסיפור הזה על ידי נזירה קתולית,
ועכשיו אני אומר לך את זה לכולם!
הדוכס שרמן

No comments:

Post a Comment